Mihat shtap taracheq….Rita sargsyan@ chaxrel e Anna Hakobyanin

Загрузка...

The requieming ceremony of the beloved singer, Honored Artist of Armenia Nadezhda Sargsyan was held at Kond St. John Church today. Cultural figures and her friends came to say goodbye to Nadezhda Sargsyan.
Mrs. Anna Hakobyan, Prime Minister of the Republic of Armenia and Mrs. Rita Sargsyan, also attended the funeral ceremony. After attending the funeral service, Rita Sargsyan’s way to the church yard cut off a number of people with their regular problems and concerns. One of the socially insecure citizens wanted a home, the other a help, and so on.
In response to their requests, Rita Sargisyan said: «I’m not the first lady to go, and Anna Hakobyan is standing at the bottom, ask her to go.» Pointing to Anna Hakobyan and bypassing reporters, Rita Sargsyan left.
I AM NOT TO GET TO CHOOSE WITH CHRIST, BUT I HAVE MADE ALL PEOPLE I DO NOT GET TO CHOOSE WITH CHRIST … IMPORTANT !!! What are Robert Kocharyan and Narine Hunanyan talking about? IMPORTANT !!! Robert Kocharyan and Narr … Vatican hosts anointing ceremony of St. Gregory of Narek’s bronze statue (Video) Vatican hosted by Pope Francis … Conflict and clash between citizens on Koryun Street, Mercedes G cracked the protesters’ barrier ( Updates and Clash of Citizens in Koryun Street, … ZARUHI POSTANJYAN’S CRIMINAL CHARGES (REPORTS ON CRIMINALITY) AGAINST SERGE SARGSYAN’S STATE AUTHORIZATION POSTANJYAN’S CRIMINAL CHARGES (REFERENDUM) Suddenly, commander of Sasun called to them, and they did, «davadit» I am a member, prtem … u..Hankarts Sassoon shouted, Commander, these are me …

Facebook Comments
CLOSE

1 Kомментарий

  1. Աննան այնքան խելամիտ է, որ նման թափթփվածների հաչոցներին տեղիք չպետք է տա։ Իհարկե նախանձում են դա պարզ է, որ Աննան նվիրված մայր ու կին է։ Իսկ Հայ ազգի կողմից հարգված անձնավորություն։ Կեցցես տիկին Աննա մենք Ձեզ հետ ենք։

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*